•  

Projekty EU

Regionalny Program Operacyjny – Realna odpowiedź na realne potrzeby

Poprawa konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej M.Pabiana w Zabrzu
w wyniku zakupu specjalistycznego sprzętu oraz uruchomienie gabinetu w Zabrzu

Wartość projektu 200 00,00 PLN
Wartość dofinansowania 97 544,72PLN

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

 

Blog